Publicerad 23 september 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Förlängt stimulansbidrag till kommuner som ökar sitt flyk- tingmottagande


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset