Publicerad 7 mars 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Bevara eller gallra? — Allmänna råd för det kommunala och landstingskommunla skolväsendet. Andra omarbetade och utökade upplagan


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset