Publicerad 27 juni 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1994 nr 56 angående fråga om kollektivavtalsbrott i samband med förflyttning


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR