Publicerad 28 juni 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1994 nr 46 angående avskedande av en arbetstagare med två tillsvidareanställningar


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR