Publicerad 4 januari 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd och lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR