Publicerad 15 juni 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring - 4 kap. och lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m. samt ny lag om vårdnadsbidrag


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.