Publicerad 24 mars 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Uppsägning och prolongation av HÖK 91, ÖLA 91, LOK 91 m fl kollektivavtal Personalpolitik 1993-2:14


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR