Publicerad 29 oktober 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Redogörelse för de delar av överenskommelsen med SACO-organisastionerna som särskilt berör civilingnjörer som undervisar vid gymnasieskola/vuxenutbildning


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.