Publicerad 29 oktober 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Redogörelse för de delar av överenskommelsen med SACO-organisastionerna som särskilt berör civilingnjörer som undervisar vid gymnasieskola/vuxenutbildning


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset