Publicerad 12 oktober 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Överläggningar med anledning av överenskommelsen 1992-12-23 (PÖK 92)


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset