Publicerad 20 oktober 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor (ÖLA 93) samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR