Publicerad 2 februari 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om vissa ändringar och tillägg i PA-KL och äldre bestämmelser - PÖK 92 Rubrik:


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset