Publicerad 5 juli 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunernas övertagande av ansvaret för praktikplatser till skolans arbetslivs- och yrkesorientering


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR