Publicerad 7 maj 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Ersättning till kommunerna för grundskoleunder visning av asylsökande barn som vistas på förläggningar och slussar


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset