Publicerad 7 maj 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Ersättning till kommunerna för grundskoleunder visning av asylsökande barn som vistas på förläggningar och slussar


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.