Publicerad 30 november 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Egenavgifter för riksfärdtjänstresor


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset