Publicerad 28 oktober 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Effekter för enskilda kommuner av utredningen "Kommunal inkomstutjämning Ds 1993:68"


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR