Publicerad 5 mars 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 1992:41.

Beräknat särskilt grundavdrag (SGA) för folkpensionärer avseende 1993 års inkomster samt ändrade regler för beräkning av statlig inkomstskatt m m


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.