Publicerad 26 april 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Behörigheten att ingå kollektivavtal om ändrade pensionsförmåner och att ändra kommunala pensionsreglementen Personalpolitik 1993-2:17


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR