Publicerad 7 juni 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 79/93 angående innebörden för deltidsarbetande arbetstagare av en regel om s k arbetsplatsförlagd tid för lärare (BOK 423) Personalpolitik 1993-2:25


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.