Publicerad 18 juni 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 2/93 angående innebörden av övergångsbestämmelser om ferielön för sommarferien 1991 i ett avtal med Svenska Facklärarförbundet och Sveriges Lärarförbund i samband med kommunaliseringen av lärarna


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR