Publicerad 24 augusti 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 129/93 angående fråga om uppsägningar gjorts "för säkerhets skull" i samband med nedläggning av två brandstationer och uppsägning av 34 deltidsanställda brandmän


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset