Publicerad 24 augusti 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 129/93 angående fråga om uppsägningar gjorts "för säkerhets skull" i samband med nedläggning av två brandstationer och uppsägning av 34 deltidsanställda brandmän


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR