Publicerad 1 juli 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 118/93 angående kollektivavtalstolkning rörande AB 89 § 28 - Ledighet och förmåner vid utbildning - samt fråga om jämkning enligt 36 § avtalslagen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.