Publicerad 30 juni 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 109/93 angående tolkning av BOK 423 punkt 4.1 rörande lärares arbetstider


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset