Publicerad 30 juni 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 109/93 angående tolkning av BOK 423 punkt 4.1 rörande lärares arbetstider


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.