Publicerad 25 augusti 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1993 nr 99 angående innebörden av begreppen "ort" och "driftsenhet" i 22 § anställningsskyddslagen


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset