Publicerad 25 augusti 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1993 nr 99 angående innebörden av begreppen "ort" och "driftsenhet" i 22 § anställningsskyddslagen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR