Publicerad 1 december 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1993 nr 180 angående brott mot 11 § medbestämmandelagen genom att inte förhandla före beslut om försäljning av samtliga aktier i kommunägt bolag.


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset