Publicerad 1 december 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1993 nr 180 angående brott mot 11 § medbestämmandelagen genom att inte förhandla före beslut om försäljning av samtliga aktier i kommunägt bolag.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR