Publicerad 15 mars 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändring i kungörelsen (1962:393) om rätt i vissa fall för kommunen eller annan att uppbära folk- pension (SFS 1993:55)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR