Publicerad 21 december 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Värdesäkring av utgående ersättning till lärare, skolledare och syofunktionärer, som ej erhållit försäkringsskydd enligt AGS-KL Personalpolitik 1992-2:48


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR