Publicerad 15 juni 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Utvidgning av möjligheterna att erhålla ersättning och ledighet för närståendevård


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset