Publicerad 23 december 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Tilllägg till cirkulär 1992:187 om förändringar av avgiftssystem bostadsstöd m m inom äldre- och handikappomsorgen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR