Publicerad 23 december 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Tilllägg till cirkulär 1992:187 om förändringar av avgiftssystem bostadsstöd m m inom äldre- och handikappomsorgen


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset