Publicerad 30 mars 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Påslag för sociala kostnader m m enligt avtal mellan kommun och landsting avseende hemsjukvård distriktssjukvård och ambulanssjukvård m m år 1992


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset