Publicerad 30 mars 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Påslag för sociala kostnader m m enligt avtal mellan kommun och landsting avseende hemsjukvård distriktssjukvård och ambulanssjukvård m m år 1992


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.