Publicerad 10 mars 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändrade bestämmelser i PA-KL §§ 13, 13 a, 13 b och 14


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.