Publicerad 17 mars 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Modell för skolval, elevbidrag och utvärdering ("Skolpeng")


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset