Publicerad 29 april 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunförbundets remissvar på "Avreglerad bostadsmarknad" (SOU 1992:24)


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset