Publicerad 29 april 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunförbundets remissvar på "Avreglerad bostadsmarknad" (SOU 1992:24)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.