Publicerad 15 december 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Förändring av avgiftsystem, bostadsstöd m m inom äldre- och handikappomsorgen Förändring a


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset