Publicerad 12 november 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Dom i kammarrätten avseende gränsdragningen mellan hälso- och sjukvård och bistånd enligt socialtjänstlagen


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset