Publicerad 12 november 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Dom i kammarrätten avseende gränsdragningen mellan hälso- och sjukvård och bistånd enligt socialtjänstlagen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR