Publicerad 27 februari 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Beräknat särskilt grundavdrag för folkpensionärer avseende 1992 års inkomster samt ändrade regler för beräkning av statlig inkomstskatt m m är ersatt av 1993:52.

Beräknat särskilt grundavdrag för folkpensionärer avseende 1992 års inkomster samt ändrade regler för beräkning av statlig inkomstskatt m m


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.