Publicerad 25 juni 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 62/92 där prövning av begreppet tillräckliga kvalifikationer enligt 25 § LAS (företrädesrätt) och förhandlingsskyldighet enligt 32 § LAS


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.