Publicerad 1 december 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 115/92 där prövning skett av ÖLA 91, såvitt rör utbetalning av 209 kr för arbetstagare med bilersättning


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR