Publicerad 1 december 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 115/92 där prövning skett av ÖLA 91, såvitt rör utbetalning av 209 kr för arbetstagare med bilersättning


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset