Publicerad 25 november 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 111/92 där frågan gällde om landstinget i Kalmar län haft rätt att omplacera fyra vårdarinnor som arbetat på en gruppbostad för psykiskt utvecklingsstörda


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset