Publicerad 25 november 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 111/92 där frågan gällde om landstinget i Kalmar län haft rätt att omplacera fyra vårdarinnor som arbetat på en gruppbostad för psykiskt utvecklingsstörda


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.