Publicerad 23 oktober 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Underlag till reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder är ersatt av 14:58.

Visa det här daterade cirkuläret

Underlag till reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset