Publicerad 2 maj 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Särskilt bidrag till kommuner (SFS 1990:578 och 1154 samt förordning 1990:1374)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR