Publicerad 2 maj 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Särskilt bidrag till kommuner (SFS 1990:578 och 1154 samt förordning 1990:1374)


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset