Publicerad 18 april 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Öveförmyndarverksamhetens organisation

I många kommuner ser man i dag över den kommunala organisationen. Detta gäller också överförmyndarverksamheten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR