Publicerad 18 april 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Öveförmyndarverksamhetens organisation

I många kommuner ser man i dag över den kommunala organisationen. Detta gäller också överförmyndarverksamheten.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset