Publicerad 23 april 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 1990:122.

Kalkylmodell för beräkning av interkommunala ersättningar m m läsåret 1991/92


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset