Publicerad 23 april 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 1990:122.

Kalkylmodell för beräkning av interkommunala ersättningar m m läsåret 1991/92


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR