Publicerad 26 september 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Information om tillfälliga statsbidrag till äldre- och handikappomsorgen


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset