Publicerad 22 mars 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Gallring och bevarande av socialnämndernas personakter och andra personregister


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.