Publicerad 22 mars 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Gallring och bevarande av socialnämndernas personakter och andra personregister


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset