Publicerad 24 september 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Förutsättningar för kommunalekonomisk planering budgetåren 1992-1995


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset