Publicerad 10 oktober 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Betalningsansvar för somatisk långtidssjukvård och kostnadsansvar för särskilda boendeform


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.