Publicerad 23 maj 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Redovisning - en idéskrift kring externredovisning, finansiell analys och ekonomistyrning


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset