Publicerad 14 september 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Kompensation för slopad företagsbeskattning samt extra skatteutjämningsbidrag är ersatt av 1991:119.

Visa det här daterade cirkuläret

Kompensation för slopad företagsbeskattning samt extra skatteutjämningsbidrag


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.