Publicerad 14 maj 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunerna - basen för regional utveckling. Slutrapport från programberedningen för regionalpolitik


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR