Publicerad 15 oktober 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Förberedelsearbetet inför huvudmannaskapsreformen inom äldre- och handikappomsorgen Förber


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset